انتشارات Chapel Hill, North Carolina : The University of North Carolina Press, 2010. ©2010.

file of Chapel Hill, 2010 2010,کتاب Graham Russell Hodges, Graham Russell Hodges,Download pdf North Carolina The University of North Carolina Press,دانلود کتاب های Chapel Hill,لیست کتاب های North Carolina The University of North Carolina Press,Download pdf 2010 2010

گت بلاگز Internet A woman in both houses : my career in New Mexico politics / دانلود فایل

مشخصات کلی A woman in both houses : my career in New Mexico politics

نویسنده کتاب (Author):

Pauline Eisenstadtدرخواست کتاب اورجینال

انتشارات (Publisher):

Albuquerque : University of New Mexico Press, 2012.خرید و فروش فایل

ویرایش و نوع فایل (Edition/Format):

 eBook : Biography : State or province government publication : English فروش فایل تخصصی

منبع (Database):

WorldCatدانلود کتاب اصلی

موضوع (Subject):

Eisenstadt, Pauline, — 1938-       New Mexico. — Legislature. — House of Representatives — Biography.       New Mexico. — Legislature. — Senate — Biography.       View all subjects      

ژانر / فرم:Electronic books
Biography

Named Person:Pauline Eisenstadt

موضوع:Biography, Government publication, State or province government publication, Internet resource

نوع منبع:Internet Resource, Computer File

تمام نویسندگان / همکاران: Pauline Eisenstadt Find more information about: Pauline Eisenstadt

شناسه OCLC:979266980

یادداشت:Includes index.

جزئیات Description:1 online resource (xvi, 192 p. 🙂 ill.

مسئوليت Responsibility:Pauline Eisenstadt ; foreword by Jim Belshaw.

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs